Neděle 23. července, 6. neděle po Trojici

Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
1S 2,3


Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
1J 3,18


Snad žádné slovo na světě nebylo tak devalvováno jako slovo láska. Soudný člověk se nestačí divit, co všechno je dnes tímto nejkrásnějším slovem pojmenováno. Snad nejzrůdnějším spojením je láska a vražda, tzv. vražda z nenaplněné lásky, což je vlastně vrchol egoismu. Co však třeba takové "pozdravení pokoje" nebo "podání rukou" v průběhu či na závěr bohoslužeb? Není to často jenom prázdné slovo? K čemu nás to vlastně vyzývá apoštol Jan, když nám říká, že se nemáme navzájem milovat pouhým slovem, ale opravdovým činem? S láskou je to jako s platidlem - pokud je falešné, nic si za něj nekoupíme. Aby naše láska byla účinná, musí být pravá, a pravá bude tehdy, když bude pramenit z čistého, Boží láskou naplněného srdce.
Pane Ježíši, odevzdávám se ti a otevírám své srdce dokořán. Naplň je svou láskou.

Mt 28,16-20 * Ř 6,3-8(9-11) * Ž 26

Čtení na 23. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme